PŁACE i rozliczenia z ZUS

• Naliczenie wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę i umów cywilno-prawnych z uwzględnieniem wszystkich dodatków i potrąceń

• Współpraca z ZUS w zakresie obsługi pracowników z wykorzystaniem programu Płatnik oraz sporządzanie i wyjaśnianie deklaracji, korekt deklaracji

• Sporządzanie raportu RMUA dla każdego pracownika

• Sporządzanie przelewów na konta bankowe pracowników

• Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

• Ustalanie uprawnień do należnych zasiłków i świadczeń

• Przygotowanie dokumentacji do naliczenia zasiłków z ubezpieczeń społecznych wypłacanego przez ZUS

• Sporządzanie prawem wymaganych deklaracji podatkowych

• Prowadzenie kartotek zarobkowych, zasiłkowych i ewidencji zadłużeń

Przekazywanie dokumentacji za naszych klientów do ZUS, US itd. (np. PIT, zwolnienie lekarskie ...) wykonujemy w ramach obsługi