BHP i HACCP  

Firma nasza prowadzi działalność z zakresie tworzenia struktur organizacyjnych w firmach małych i średnich. Przygotowuje nadzór niższego i średniego szczebla do zarządzania bezpieczeństwem pracy z uwzględnieniem specyfiki każdego zakładu. Wspomagamy zakłady w zakresie wdrożeń systemów zarządzania wg. norm serii 18000; 14000 oraz systemu HACCP w tym GMP i GHP  

Podstawowe sfery działalności:

•  Szkolenia i kursy :

a) szkolenia bhp :

•  wstępne i okresowe na stanowiskach robotniczych,

•  okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,

•  okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych,

•  okresowe dla pracowników służby zdrowia,

•  okresowe dla pracowników oświaty w tym nauczycieli,

•  inne zgodnie z potrzebami.

b) szkolenia w zakresie zarządzania w tym zarządzania personelem,

c) szkolenia w zakresie wdrożenia systemu HACCP oraz GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne) i GHP (Dobre Praktyki Higieniczne)

•  dla pracowników

•  dla dozoru szczebla niższego i średniego (brygadzistów, mistrzów, kierowników), oraz opracowywanie dokumentacji związanej z systemem HACCP oraz GMP i GHP.

•  Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie :

•  ocena ryzyka zawodowego na stanowisku,

•  ocena okresowa stanu bhp,

•  audity wewnętrzne.

•  Stały nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym :

•  prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych,

•  prowadzenie obowiązującej dokumentacji

•  dokonywanie analiz bhp w tym oceny ryzyka zawodowego,

•  uczestniczenie w postępowaniach powypadkowych

•  oraz inne wynikające z przepisów dotyczących funkcjonowania służb bhp.    

Szkolenia wykonujemy zgodnie z życzeniem zleceniodawcy u niego w firmie lub w naszej siedzibie.